bản giao hưởng sắc màu

bản giao hưởng sắc màu

Vé xem pháo hoa Đà Nẵng

Thông tin về vé xem pháo hoa Đà Nẵng 2015 như sau:

Khán đài xem pháo hóa:

Địa điểm bán vé xem pháo hoa gồm khán đài B3, B4 và C1 với tổng sức chứa của các khán đài này là 10.300 chổ ngồi / đêm

Giá vé xem pháo hoa như sau:

Theo qui định của UBNDTP

Vé xem pháo hoa có 3 loại: 
Giá vé theo khán đài
C1: 300.000đồng/vé
B4: 400.000đồng/vé 
B3: 500.000đồng/vé

Các điểm bán vé lẻ gồm:

Nhà hát Trưng Vương.
Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.
Trung tâm Xúc tiến du lịch.
Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội.
Công ty CP Nghệ thuật Việt.