bản giao hưởng sắc màu

bản giao hưởng sắc màu

Khu vực trình diễn

khan dai xem phao hoa

Ghi chú

Vị trí người dân và du khách đứng ngắm pháo hoa
Hoa đăng trên sông Hàn
Vị trí các điểm bắn pháo hoa của các đội tham gia
Sân khấu trung tâm - nơi khách mời, ban giám khảo ngồi