bản giao hưởng sắc màu

bản giao hưởng sắc màu

Chương trình

Chương trình chi tiết trong 02 đêm của Cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2015

Đêm 28/4/2015:
- 16h30: Mở cửa cho người xem vào các khán đài
- 18h00: Chương trình nghệ thuật
- 19h30: Đón khách VIP
- 20h00: Chương trình văn nghệ chính thức
- 20h20: Lễ khai mạc Cuộc thi
- 20h35: Đội Nam Phi trình diễn
- 20h55: Giải lao, ca nhạc
- 21h10: Đội Hoa Kỳ trình diễn
- 21h30: Giải lao, ca nhạc
- 21h45: Đội Đà Nẵng - Việt Nam trình diễn.

Đêm 29/4/2015
- 16h30: Mở cửa cho người xem vào các khán đài
- 18h00: Chương trình nghệ thuật
- 19h30: Đón khách VIP
- 20h00: Chương trình văn nghệ chính thức
- 20h20: Đội Úc trình diễn
- 20h40: Giải lao, ca nhạc
- 20h55: Đội Ba Lan trình diễn
- 21h15: Giải lao, ca nhạc - 21h30: Lễ trao giải và bế mạc Cuộc thi.