Tìm nhà tài trợ cho Pháo Hoa Quốc Tế tại Đà Nẵng 2015

Đà Nẵng tìm nhà tài trợ cho Cuộc thi pháo hoa quốc tế 2015 và xây dựng Quỹ cho việc tổ chức pháo hoa Đà Nẵng
Một hình ảnh về cuộc Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2015. Theo kế hoạch, trong trường hợp cần thiết, đơn vị tổ chức cuộc thi có thể vận động tài trợ từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Thành phố cũng yêu cầu đơn vị tổ chức chủ động sớm xây dựng và triển khai công tác vận động tài trợ Quỹ pháo hoa Đà Nẵng kịp đảm bảo thời gian và phù hợp với thời điểm mà các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính của năm 2015 để thuận lợi cho việc kêu gọi tài trợ

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức cũng tập trung vận động các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và mở rộng đối tượng vận động đến các doanh nghiệp trên cả nước và tổ chức buổi gặp mặt để lãnh đạo thành phố gặp gỡ, vận động một số nhà tài trợ thường xuyên tài trợ lớn.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND thành phố chọn thêm các đơn vị có mối quan hệ tốt với thành phố Đà Nẵng đóng tại TPHCM, Hà Nội,...tham gia tài trợ cho cuộc thi.

Theo TBKTSG