Khán đài pháo hoa Đà Nẵng hơn 28 ngàn chỗ

Vào ngày 11/04/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp Đông Dương cho hay đã hoàn thành 16.650 chỗ ngồi khán đài B (tăng 1.547 chỗ B4, B5) và đang triển khai 10.712 chỗ khán đài C (giảm 5.536 chỗ C3 do nằm xa khu vực pháo hoa nên các năm chỉ bán được 50% số vé).

Đang thi công Khán đài pháo hoa Đà Nẵng 2013
Riêng 1.000 chỗ ngồi khán đài khu A (VIP) có sàn gỗ sẽ lắp đặt sau cùng để hạn chế ảnh hưởng thời tiết, nghiệm thu và bàn giao vào ngày 27/04/2013 phục vụ Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013. Năm nay, tổng số chỗ ngồi khán đài ở bờ đông sông Hàn là 28.362 chỗ (giảm 3.809 chỗ) với kinh phí 5,1 tỉ đồng, trong đó Đông Dương tài trợ 500 triệu đồng và ủng hộ Bệnh viện Ung thư 100 triệu đồng, tuy nhiên UBND TP. Đà Nẵng đề nghị đơn vị giảm mức giá trong điều kiện vận động tài trợ khó khăn.